Uzávěrka 5. 4.

Česká filharmonie – konkurz (Orchestrální akademie – harfa)

Publikováno 15. 2. 2023

Česká filharmonie vypisuje konkurz do Orchestrální akademie do skupiny harf na období od 1. září 2023 do 30. června 2025.

Termín a místo konání konkurzu: 4. a 5. května 2023, Rudolfinum, Praha

Uzávěrka přihlášek: 5. dubna 2023

Vyplňte formulář přihlášky a zároveň zašlete váš strukturovaný životopis s kopií dokladu o dosaženém vzdělání nebo o probíhajícím studiu na adresu .

Požadovaný konkurzní repertoár:

SÓLOVÁ SKLADBA:

G. F. Händel: Koncert pro harfu B dur, 1. věta (bez repetice)

VÝBĚR Z ORCHESTRÁLNÍCH PARTŮ:

  • J. Suk: Pohádka op. 16

– 1. věta (od čísla 2 do čísla 5)

   – 3. věta (od čísla 6 do čísla 9)

  • L. Janáček: Taras Bulba

– 2. věta Smrt Ostapova (prvních 13 taktů)

  • B. Smetana: Vyšehrad – kadence
  • P. I. Čajkovskij: Labutí jezero – kadence

K účasti na Orchestrální akademii ČF se mohou přihlásit hudebníci ve věku 18 až 26 let.

Bližší informace o programu Orchestrální akademie ČF: https://www.ceskafilharmonie.cz/orchestralni-akademie/