Uzávěrka 28. 5.

Česká filharmonie – konkurz (koncertní mistr violoncellové skupiny)

Publikováno 19. 4. 2023

Česká filharmonie a její šéfdirigent a hudební ředitel Semjon Byčkov vypisují konkurz na místo koncertního mistra do violoncellové skupiny (celý úvazek s nástupem od 14. srpna 2023 nebo od září 2023).

Konkurzní řízení se uskuteční 26. června 2023.

Uzávěrka přihlášek: 28. května 2023.

Vyplňte, prosím, formulář přihlášky včetně odkazů na videonahrávky a zároveň zašlete svůj strukturovaný životopis s kopií dokladu o dosaženém vzdělání na adresu .

POŽADOVANÝ KONKURZNÍ REPERTOÁR:

VIDEONAHRÁVKY K PŘEDVÝBĚRU:

(Odkazy na obě nahrávky na YouTube uveďte do přihlášky. Nahrávky nesmí být starší 1 roku. Skladby, které nejsou sólovými kusy, musí být s klavírním doprovodem. Maximální délka obou nahrávek dohromady nesmí překročit 15 minut.)

 1. J. S. Bach: Preludium ze suity pro sólové violoncello č. 4, 5, nebo 6
 2. Jakýkoli koncertní kus pro violoncello (část sonáty, koncertu či sólová skladba)

SKLADBY PRO 1. KOLO (anonymní):

 1. J. Haydn: Koncert pro violoncello a orchestr č. 2 D dur, Hob. VIIb/2 (1. věta s kadencí)
 2. Orchestrální party:
 • R. Strauss: Don Juan, symfonická báseň, op. 20 (výběr)
 •  L. van Beethoven: Stvoření Prométhea, hudba k baletu, op. 43 (výběr: Adagio – vlc solo)

SKLADBY PRO 2. KOLO (neanonymní, s orchestrem):

 1. A. Dvořák: Koncert pro violoncello a orchestr h moll, op. 104 (1. věta)
 2. R. Strauss: Don Quixote, symfonická báseň, op. 35 (sólový part violoncella, výběr: Don Quixote téma + Var. I., V., VIII. a Finale)
 3. Orchestrální party:
 • J. Brahms: Koncert pro klavír a orchestr č. 2 B dur, op. 83 (3. věta)
 • J. Suk: Serenáda pro smyčcový orchestr Es dur, op. 6 (3. věta)
 • D. Šostakovič: Symfonie č. 15 A dur, op. 141 (2. věta)
 • A. Dvořák: Slovanský tanec č. 4 F dur, op. 46
 • G. Rossini: Vilém Tell, předehra k opeře

Orchestrální party ke stažení zde.