Uzávěrka 14. 12.

Centrum uměleckých aktivit – konkurz (PR specialista/ka)

Publikováno 15. 11. 2022
vernisáž komiksové dílny ( foto Filip Javůrek)

Hledáme tebe? Někoho se zkušenostmi z oblasti PR, se vztahem ke kultuře a uměleckým aktivitám. Někoho, kdo by se staral o náš web, sociálné sítě, partnery a pomáhal šířit povědomí nejen o našem Centru, ale i kurzech, akcích a novinkách, které denně pořádáme. Zdá se ti, že jsi ten pravý? Ta pravá?

Jsme příspěvková organizace Královéhradeckého kraje s dlouholetou historií. Zabýváme se podporou umělecké tvorby na různých úrovních. Pořádáme soutěžní přehlídky, festivaly, fotografické výstavy, vedeme umělecké kurzy pro veřejnost, nabízíme zázemí pro nejrůznější umělecké aktivity, poskytujeme konzultace a odbornou pomoc. Jsme partnerem řady dalších kulturních organizací.

Jaká bude vaše náplň práce

• tvorba a naplňování komunikační/marketingové strategie Centra,

• komunikace s tiskem, oslovování mediálních partnerů, péče o ně,

• koordinace tvorby propagačních materiálů a jejich distribuce, spolupráce s grafiky,

• aktualizace a správa webových stránek a sociálních sítí,

• psaní PR textů a tiskových zpráv,

• příprava měsíčního newsletteru,

• koordinace foto a video výstupů z akcí (koordinace externistů), správa foto a video archivu,

• tvorba a dodržování stanoveného rozpočtu na kampaně,

• vedení monitoringu médií a dokumentace akcí.

Naše představy o vhodném kandidátovi/kandidátce:

• předchozí zkušenosti v oboru PR a marketing,

• je samostatnou a iniciativní osobností,

• orientuje se v aktuálním kulturním dění,

• má dobré komunikační a organizační schopnosti,

• oplývá výbornou znalostí českého jazyka slovem i písmem,

• znalost AJ,

• výhodou je znalost práce v grafických editorech,

• je týmovým hráčem,

• výhodou je také řidičský průkaz skupiny B výhodou.

Co nabízíme?

• práci v zavedené kulturní příspěvkové organizaci Královéhradeckého kraje,

• možnost podílet se na jejím dalším smysluplném rozvoji,

• dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Třída 10 až 11.

• osobní příplatek po zapracování,

• příspěvek na stravování, rekreaci a sportovní a kulturní aktivity,

• zaměstnanecký tarif a telefon,

• 5 týdnů dovolené.

Požadované dokumenty k přihlášce:

• strukturovaný životopis,

• motivační dopis,

• návrh komunikační strategie pro CU HK v rozsahu max. 2 stran A4 – zhodnocení dosavadního PR-komunikačního obrazu Centra, určit hlavní cíle a úkoly, vhodné PR nástroje, (není třeba být příliš detailní, jde nám především o Vaše uvažování nad prvními kroky, které při úspěchu ve VŘ v naší organizaci uskutečníte),

• souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění.

Způsob a termín podání přihlášky:

Potřebné dokumenty zašlete na e-mail do 14. prosince 2022.

Předmět zprávy: Výběrové řízení PR specialista

Předpokládaný nástup: od 1. ledna 2022, případně po domluvě