Uzávěrka 27. 3.

Centrum pro odborové organizování – konkurz (odborový organizátor/ka)

Publikováno 16. 3. 2022

Chcete pomoci zaměstnancům a zaměstnankyním, aby se naučili zlepšovat své mzdové a pracovní podmínky prostřednictvím odborů? Máte zájem získat nové organizační a komunikační dovednosti?

Co vás čeká:

  • Plánování kampaní zaměřených na odborové organizování;
  • veškeré aktivity nezbytné k vedení efektivní kampaně tak, aby byl zajištěn rozvoj odborové členské základny a úspěšně se řešily důležité problémy zaměstnanců/kyň;
  • nábor nových členů/ek pro partnerské odborové svazy;
  • vyhledávání a rozvoj nových aktivistů/ek a lídrů/yň;
  • propojování českých a zahraničních členů/ek odborů ve vybraných společnostech;
  • podpora aktivit a kampaní mezinárodních odborových federací.

Podrobnosti