Uzávěrka 14. 4.

Centrum kreativního muzejnictví (Hr. Králové) – konkurz (vedoucí)

Publikováno 9. 3. 2023

Muzeum východních Čech v Hradci Králové vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí/ho Centra kreativního muzejnictví.

Náplň práce:

  • rozvinutí činnosti CKM a naplňování této činnosti dle pokynů vedení MVČ
  • (pro)aktivní grantová a projektová činnost na úrovni řešitele či projektového manažera
  • silná mezioborová, popř. mezinárodní spolupráce, její (pro)aktivní rozvoj a naplňování
  • postupné řízení menšího kolektivu v rozsahu cca 2 až 3 pracovníků
  • plnění dalších úkolů v oblasti rozvoje tematiky kulturních a kreativních odvětví v rámci MVČ

Podrobnosti