Uzávěrka 31. 3.

Centrum hasičského hnutí Přibyslav – konkurz (ředitel/ka muzea)

Publikováno 3. 3. 2022

Vedení Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo ředitele/ky muzea Centrum hasičského hnutí Přibyslav.

Charakteristika vykonávané činnosti:

  • řízení pobočného spolku SH ČMS – Centra hasičského hnutí Přibyslav (IČO: 68247621, se sídlem: Husova 300, 582 22 Přibyslav, okr. Havlíčkův Brod) po stránce personální, odborné, ekonomické, investiční a provozní,
  • odpovědnost za strategický a koncepční rozvoj instituce a spolupráce s ostatními složkami SH ČMS,
  • příprava ročních i dlouhodobých plánů činnosti CHH a tvorba rozpočtu,
  • aktivní vyhledávání vhodných zdrojů financování a řízení projektové činnosti,
  • odpovědnost za odbornou činnost instituce: za tvorbu a správu muzejních sbírek a expozice, za správu akreditovaného archivu v souladu se zákonem 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, za správu specializované knihovny a za údržbu památkově chráněného objektu v souladu s platnou legislativou, dále také za naplňování základních funkcí specializované paměťové instituce (paměťové, sbírkotvorné, edukační, prezentační aj.), za správu mezinárodního archivu a expozice CTIF a komunikace s příslušnými zahraničními partnery,
  • účast na jednáních výkonného výboru SH ČMS a mezinárodní komise pro dějiny hasičství, CTIF, muzea a dokumentaci při CTIF,
  • další činnosti dle pracovní náplně.

Podrobnosti