Uzávěrka 16. 4.

Centrum architektury (Hradec Králové) – konkurz (vedoucí)

Publikováno 1. 3. 2023

Královéhradecký kraj připravuje nový projekt s názvem Centrum architektury. Smyslem projektu bude podpora rozvoje kvalitní architektury a urbanismu a také kvality života obyvatel v regionu.

V kontextu České republiky jde o unikátní projekt, který se inspiruje především praxí obdobných center v německy mluvících zemích, ale i příklady inspirativních iniciativ z ČR.

Centrum bude v první fázi sloužit jako platforma realizující své aktivity v rámci krajské Galerie moderního umění v Hradci Králové. Po prověření pilotního provozu bude zváženo ustanovení samostatné organizace.

Hlavní náplní centra bude:

  • podpora sdílení dobré praxe v regionu v oblasti architektury a urbanismu na úrovni odborné veřejnosti a samospráv,
  • vzdělávání veřejnosti v oblasti kvalitní architektury, urbanismu a veřejného prostoru, včetně umění ve veřejném prostoru,
  • diskuse témat spojených s globálními trendy, které souvisí s rozvojem sídel,
  • komunikace s organizacemi či účastníky kvalitních projektů, kteří se problematice věnují v ČR i zahraničí.

Kandidát/ka na pozici vedoucího pracovníka/ce by měl/a splňovat následující kritéria:

  • dobrou orientaci v oblasti rozvoje sídel i krajiny a v současných trendech,
  • koncepční myšlení,
  • výborné komunikační dovednosti a schopnost naslouchat,
  • dobré veřejné vystupování a prezentační dovednosti,
  • dobré organizační schopnosti a zkušenosti s vedením malých týmů,
  • vytrvalost při rozjezdu něčeho nového.

Podrobnosti