Uzávěrka 22. 1.

Centrum architektury a městského plánování (CAMP) – konkurz (produkční akcí)

Publikováno 12. 1. 2023

Všechny naše akce se neobejdou bez někoho, kdo dohlédne, aby vše dobře šlapalo a bylo přesné jako hodinky.

Potřebujeme někoho, kdo se postará, že všichni budou ve správnou chvíli na správném místě. Hledáme organizovaného člověka, který si s chladnou hlavou poradí s každou krizovou situací a bude naší produkční posilou týmu při přípravě diskuzí, přednášek nebo třeba konferencí.

Co budeš dělat?

  • Produkce akcí od A do Z – od prvotních schůzek přes přípravu zakázky a smlouvy, koordinaci rozpočtu, fakturaci až po řízení akce na místě a její vyhodnocení
  • Komunikace s externími partnery, členy a účastníky akcí včetně správy pozvánek, registrací a seznamů hostů
  • Příprava projektových rozpočtů a monitorování nákladů
  • Příprava smluv s externími partnery a dodavateli
  • Koordinace týmu v den konání jednotlivých akcí a zajištění vybavení prostor dle potřebných požadavků
  • Dohlížení na přípravy prostor před akcí a dodržování právních a bezpečnostních předpisů během akcí
  • Zajištění dalších aktivit souvisejících s produkcí akcí (např. fotograf/ka, tlumočení atd.)
  • Komunikace s partnery a dodavateli ohledně produkčního zajištění akcí
  • Další úkoly související s činností CAMPu

Podrobnosti