Uzávěrka 22. 1.

Centrum architektury a městského plánování (CAMP) – konkurz (koordinátor/ka přístupnosti)

Publikováno 12. 1. 2023

Snažíme se od samého počátku CAMPu být institucí, která je otevřená pro všechny. Systematicky proto zavádíme přístupná opatření pro potřeby návštěvníků s různými typy postižení.

Do týmu hledáme samostatného a empatického člověka, který bude koordinovat a uvádět do praxe konkrétní opatření vedoucí ke zpřístupnění.

Co budeš dělat?

  • Zpřístupňovat výstavy CAMPu pro veřejnost s omezenou možností pohybu nebo orientace
  • Zpřístupňovat ve spolupráci s externím dodavatelem přednášky, diskuze a jiné akce pro lidi s postižením
  • Zavádět aktivity pro nevidomé a slabozraké návštěvníky
  • Komunikovat s cílovými skupinami (organizace ASNEP, SONS, Pražská organizace vozíčkářů, speciální školy, Asistence, Fosa, Tichý svět, Deaf Friendly apod.)
  • Implementovat komunikační strategii směrem k lidem s postižením
  • Zajišťovat vznik videopozvánek a dalších propagačních materiálů v alternativních formátech
  • Připravovat komentované prohlídky CAMPu, IPRu a jeho areálu v alternativních formátech
  • Zajišťovat a kontrolovat simultánní přepis a titulkování záznamů
  • Testovat zavedená opatření s externisty s postižením

Podrobnosti