CCD (Německo) – konkurz (profesor tance, performance a hudby)

Publikováno 22. 1. 2019

Centre for Contemporary Dance (CCD) v Kolíně nad Rýnem hledá mezinárodně etablovaného akademika na pozici profesora či profesorky tance, performance a hudby v globálním kontextu.

Cílem této pozice je přispět ke kritické diskuzi a zviditelnění uměleckých forem, které nejsou etablované v (západním) uměleckém kánonu. CCD je platforma s mezinárodním přesahem, která zkoumá a rozvíjí různorodá pojetí tance, těla, pohybu a performance. Výzkum vychází především z poznatků mediální, postkoloniální a institucionální teorie.

Nástup na pozici je od zimního semestru 2019/2020.

Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách instituce.