Uzávěrka 15. 11.

CAMP – konkurz (kustodi/ky)

Publikováno 3. 11. 2022

Hledáme posily! Naši kustodi jsou u všeho a CAMP díky nim běží jako hodinky. Potřebujeme je a chceme, aby je to u nás bavilo. Staň se jedním z nich a přidej se ke CAMP CREW!

Do repertoáru kustodů patří:

  • Zajištění a dohled nad chodem celého prostoru CAMPu,
  • provádění návštěvníků výstavou, pozitivní a proaktivní přístup (znalosti v oboru architektury a urbanismu jsou velkou výhodou),
  • technická obsluha výstavy,
  • příprava prostor pro pořádání akcí (prezentace, semináře, worshopy, přednášky),
  • asistence produkci a dohled během akcí,
  • min. 15 h/týdně (směny 9–15 h nebo 15–21 h).

Podrobnosti