Uzávěrka 3. 3.

Bystřice pod Hostýnem – konkurz (edukátor/ka v kultuře – kurátor/ka městského muzea)

Publikováno 21. 2. 2023

Náplň práce: správa sbírky a zprostředkovávání sbírkových předmětů badatelům, zajišťování kulturně výchovných akcí a programů pro školy i veřejnost, realizace výstav, poskytování odborných informací a průvodcovská činnost.

Obecné podmínky pro přijetí do pracovního poměru:

  • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (či cizí státní příslušník, který má v České republice trvalý pobyt), která dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a ovládá jednací jazyk

Předpokládaný nástup: květen 2023 (případně dle dohody)

Podrobnosti