Uzávěrka 6. 8.

Brno – konkurz (Oddělení koncepce a rozvoje)

Publikováno 24. 7. 2019

Statutární město Brno – Magistrát města Brna přijme do pracovního poměru na dobu určitou do 31. 12. 2020 koordinátora/ku spolupráce s místem výkonu práce Oddělení koncepce a rozvoje, Odbor kultury.

Charakteristika pozice:

Spolupracuje na koordinaci naplňování, naplňování a vyhodnocování platné Strategie kultury a kreativních odvětví a jejích akčních plánů. Má na starosti fungování tzv. Brněnského kulturního parlamentu (včetně přípravy tématických podkladů i zajištění technikálií). Zajišťuje aktivity potřebné k přípravě na soutěž o titul Evropské hlavní město kultury 2028,  zodpovídá za realizaci jednotlivých tuzemských i mezinárodních projektů, vyhledává a zapojuje se do mezinárodních projektů a sítí zaměřených na výměnu know-how a nejlepších příkladů z praxe. Administruje sociální sítě a vyhledává nová média pro plnění svých úkolů.

Bližší informace o druhu práce podá: Pavla Lukešová, vedoucí Oddělení koncepce a rozvoje Odboru kultury, T 542 172 056, E l a Kateřina Vorlíčková, vedoucí Odboru kultury, T 542 172 077, E

Platové podmínky: platová třída 10 – základní platový tarif od 19 760 do 29 740 Kč dle započitatelné praxe + osobní příplatek po 3 měsících.

Termín nástupu: dle dohody, možno ihned po ukončení výběru

Kvalifikační předpoklady a požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,
 • znalost angličtiny slovem a písmem na úrovni B2,
 • dobrý písemný projev a komunikační schopnosti v českém jazyce, samostatnost, spolehlivost, flexibilita, psychická odolnost,
 • znalost práce na PC – Word, Excel, Internet.

Dále výhodou:

 • znalost dalších světových jazyků,
 • orientace v prostředí brněnské kultury a všeobecný kulturní rozhled,
 • praxe v projektovém řízení,
 • hlubší orientace v oblasti strategického plánování, kulturní politice měst, regionů a států a   české legislativě týkající se kultury,
 • orientace v komunikaci na sociálních sítích.

Nabízíme:

 • možnost trvalého vzdělávání – podpora profesního i osobního rozvoje (vstupní vzdělávání,    adaptační příprava a návazná školení, semináře, kurzy),
 • příjemné pracovní prostředí a přátelský kolektiv,
 • výbornou dostupnost – pracoviště v centru Brna,
 • 5 týdnů dovolené,
 • 4 dny indispozičního volna (sick days),
 • umístění dítěte v dětské skupině (zařízení jesličkového typu pro děti od 1 do 4 let),
 • výhodu závodního stravování,
 • a další zajímavé zaměstnanecké výhody dle Kolektivní smlouvy (např. příspěvek na    rekreaci, popř. penzijní připojištění nebo životní pojištění, příspěvek na rekreaci dítěte, příspěvek na zdravotní péči, příspěvek na ošatné, odměna dárcům krve, odměna při životním výročí, jazykové kurzy).

Písemnou přihlášku s profesním životopisem předejte či zašlete v uzavřené obálce označené číslem a názvem inzerátu do 6. 8. 2019 (včetně) na adresu:

Magistrát města Brna
Personální oddělení
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno

nebo předejte na podatelně Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, Brno.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tento výběr uchazečů kdykoliv v jeho průběhu.