Uzávěrka 29. 11.

Brno – konkurz (Odbor kultury)

Publikováno 24. 11. 2022

Přidejte se do týmu Odboru kultury Magistrátu města Brna. Momentálně hledáme někoho, kdo bude spolupracovat na tvorbě, koordinaci, naplňování a vyhodnocování brněnské kulturní strategie. Budete také zajišťovat propagaci Odboru kultury MMB a přípravu Brněnského kulturního fóra.

Charakteristika pozice:

Spolupracuje na tvorbě, koordinaci, naplňování a vyhodnocování platné Strategie kultury a kreativních odvětví a jejích akčních plánů. Zajišťuje informování a zapojení odborné i laické veřejnosti do přípravy a realizace této strategie. Podílí se na zajištění fungování tzv. Brněnského kulturního fóra. Podílí se na zahraniční spolupráci odboru. Administruje sociální sítě, webové stránky kultura.brno.cz, socharske.brno.cz, plugandplay.brno.cz a vyhledává nová média pro plnění svých úkolů. Zajišťuje propagaci činnosti Odboru kultury MMB a obecně města Brna na kulturní scéně – příprava podkladů pro tiskové zprávy, vydávání newsletteru Odboru kultury MMB. Aktivity Odboru kultury MMB naleznete na https://kultura.brno.cz/.

Bližší informace vám podá:

Mgr. Veronika Majíčková, Oddělení koncepce a rozvoje, 542 172 073,

Mgr. Kateřina Vorlíčková, vedoucí Odboru kultury, 542 172 077, .

Platové podmínky: 10. platová třída – platový tarif dle započitatelné praxe + osobní příplatek po 3 měsících.

Termín nástupu: leden 2023

Kvalifikační předpoklady a požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu,
 • znalost anglického jazyka alespoň na úrovni B1,
 • velmi dobrá znalost českého jazyka, velmi dobrý písemný projev a komunikační schopnosti,
 • schopnost jednat s lidmi, samostatnost, odpovědnost, pečlivost, spolehlivost, flexibilita, vytrvalost a psychická odolnost, ochota se dále vzdělávat,
 • znalost práce na PC – Word, Excel, Outlook, PowerPoint, event. další.

Dále výhodou:

 • znalost redakčního systému WordPress, Mailchimp, sociální sítě Facebook včetně Business Manager, Google Analytics,
 • znalost projektového řízení/aktivní zkušenost s přípravou a řízením projektů,
 • základy práce s fotografií, videem, copywritingem a grafikou,
 • orientace v oblasti strategického plánování, kulturní politice měst, regionů a států,
 • praktické zkušenosti s tvorbou strategických dokumentů,
 • orientace v brněnském kulturním prostředí a všeobecný kulturní přehled,
 • znalost brněnského veřejného prostoru a projektů s ním spojených (např. Sochy v ulicích, Plug & Play aj.),
 • komunikativní znalost dalšího světového jazyka.

Nabízíme:

 • možnost trvalého vzdělávání – podpora profesního i osobního rozvoje (vstupní vzdělávání, adaptační příprava a návazná školení, semináře, kurzy, konference),
 • výbornou dostupnost – pracoviště v centru Brna,
 • příležitost podílet se na rozvoji kultury ve městě Brně,
 • prostor pro vlastní iniciativu – přicházet s novými podněty a spoluvytvářet si svoji pracovní agendu,
 • 5 týdnů dovolené,
 • 4 dny indispozičního volna (sick days),
 • pružnou pracovní dobu,
 • umístění dítěte v dětské skupině (zařízení jesličkového typu pro děti od 1 do 4 let),
 • závodní stravování,

a další zajímavé zaměstnanecké výhody dle Kolektivní smlouvy (např. příspěvek na rekreaci, popř. na penzijní připojištění nebo životní pojištění, příspěvek na rekreaci dítěte, příspěvek na zdravotní péči, příspěvek na ošatné, odměna dárcům krve, odměna při životním výročí, jazykové kurzy),

po roce možnost prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou.

Písemnou přihlášku s profesním životopisem a motivačním dopisem předejte či zašlete v uzavřené obálce označené číslem a názvem inzerátu do 29. 11. 2022 (včetně) na adresu:

Magistrát města Brna
Personální oddělení
Dominikánské nám. 1
601 67 Brno

nebo předejte na podatelně Magistrátu města Brna, Malinovského nám. č. 3.

Informace k organizaci výběrových řízení včetně potřebných tiskopisů jsou k dispozici na internetu (www.brno.cz) nebo na Personálním oddělení MMB.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.