Uzávěrka 20. 2.

Brno EHMK 2028 – konkurz (grantový specialista/ka – fundraiser/ka)

Publikováno 3. 2. 2022

Evropské hlavní město kultury (EHMK) je projektem Evropské unie. Jeho posláním je sblížit evropské občany, vytvořit silnější pocit evropské sounáležitosti a podpořit kulturní život. Je to vysoce prestižní akce, která může zviditelnit město Brno v mezinárodním měřítku.

Titul je pro oceněné město příležitostí k rozvoji kulturních a kreativních odvětví, k sociálnímu a ekonomickému rozvoji, obnově města, posílení cestovního ruchu a vytvoření nových pracovních míst. Projekt má navíc pozitivní vliv na celý region. Více na www.brno2028.cz.

Projekt Brno EHMK 2028 zaštiťuje TIC BRNO, p. o., ve spolupráci s  Odborem kultury Magistrátu města Brna.

Do týmu Brno EHMK 2028 hledáme zkušeného specialistu/ku grantové podpory v oblasti kulturních a vzdělávacích projektů financovaných z národních zdrojů a fondů EU.

Co vás čeká?

 • Vyhledávání grantových příležitostí a kompletní informační servis k tuzemským a zahraničním výzvám k podávání projektů.
 • Příprava a realizace projektů pomoci nebo podpory se zaměřením na dotační a grantové programy na národní a evropské úrovni (MKČR, EU, Norské fondy, Visegrádský fond a další).
 • Koordinace, řízení a řešení procesu realizace konkrétních projektů financovaných z dotačních programů, fondů EU a dalších finančních mechanismů, od jeho předložení až po jeho věcné a formální ukončení dle podmínek příslušných fondů.
 • Provádění finančních kontrol.
 • Spolupráce na koncepčních, prezentačních a propagačních činnostech týkajících se projektů v oblasti kultury.
 • Spolupráce při uzavírání grantových smluv.
 • Podpora při vytváření fundraisingové strategie pro vyhledávání privátních sponzorů.

Co nabízíme?

 • Odpovídající platové ohodnocení podle zkušeností a náročnosti realizovaného projektu
 • Výše úvazku, dle dohody
 • Možnost podílet se na dynamickém a unikátním projektu
 • Aktivní spolupracující tým

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit a vaše CV a motivační dopis pošlete nejpozději do 20. 2. 2022 na adresu .