Uzávěrka 23. 3.

Beskydské divadlo Nový Jičín – konkurz (ředitel/ka)

Publikováno 2. 3. 2023

Starosta města Nový Jičín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky Beskydského divadla Nový Jičín.

Druh práce: řízení a koordinace Beskydského divadla Nový Jičín, příspěvkové organizace, zejména na úseku veřejně prospěšných činností, služeb a správy majetku zřizovatele.

Činnosti zajišťované příspěvkovou organizací:

  • veřejné scénické předvádění divadelních a koncertních děl,
  • pořádání veřejných výstav výtvarných děl,
  • vydávání tiskovin propagujících činnost organizace,
  • doplňková činnost.

Podrobnosti