Uzávěrka 23. 2.

Bábkové divadlo Žilina – konkurz (loutkoherec/čka)

Publikováno 3. 2. 2023

Bábkové divadlo Žilina hľadá do svojho umeleckého súboru bábkoherečku a bábkoherca na TPP s nástupom od septembra 2023.

Pozícia je vhodná pre absolventky a absolventov VŠMU, DAMU, AKU, konzervatória, ale aj pre študentky a študentov bakalárskych a magisterských odborov, ktorí majú dopredu zaistenú možnosť individuálneho štúdia.
Konkurz sa uskutoční v pondelok 27. februára 2023 od 9 hod. v budove Bábkového divadla Žilina na Kuzmányho ulici 6.
Uchádzačky a uchádzači, ktorí budú prizvaní na konkurz, si pripravia jednu etudu s bábkou, krátku ukážku z prednesu, pieseň a nonverbálnu (pohybovú) etudu. Konkurz môže prebiehať aj formou tvorivých zadaní na javisku.
V prípade záujmu o pracovnú pozíciu posielajte vaše prihlášky vo forme motivačného listu, CV a súhlasom so spracovaním osobných údajov e-mailom na , prípadne poštou na adresu konkurz, Bábkové divadlo Žilina, Kuzmányho 6, SK-011 37 Žilina, alebo osobne, najneskôr do 23. februára 2023.