Uzávěrka 24. 6.

AVU – konkurz (vedoucí a hlavní editor Artyčok.TV)

Publikováno 22. 5. 2019

Rektor AVU vypisuje výběrové řízení na obsazení míst vedoucí/vedoucího a hlavní editorky/editora Artyčok.TV.

Kvalifikační předpoklady:
• vysokoškolské vzdělání
• vysoká míra orientace v oboru současného umění a schopnost jeho kritické reflexe
• organizační a komunikační dovednosti, vynikající písemný projev, předpoklady týmové práce, samostatnost, spolehlivost
• pokročilá znalost anglického jazyka
• pokročila znalost práce na PC
• morální bezúhonnost
• vítána je pedagogická praxe

Okruh pracovních činností – vedoucí:
• organizace týmu Artyčok.TV (celková koncepce pracoviště a jeho zaměření)
• pedagogická činnost v teoretických či praktických modulech výukových programů AVU
• grantová činnost pracoviště
• součinnost na reprezentačních akcích AVU
• spolupráce na přípravě a aktualizaci kurzů, přednášek a workshopů

Okruh pracovních činností – editor/ka:
• organizace týmu Artyčok.TV (koncepce natáčecího plánu, komplexní koordinace materiálů k publikaci, jazyková redakce)
• pedagogická činnost v teoretických či praktických modulech výukových programů AVU
• pokročilá správa webu v redakčním prostředí wordpress
• organizace natáčení, stanovování průběžného natáčecího plánu, kontrola hotových videí, zadávání překladů, redakční práce na webu, PR aktivity, příprava newsletteru
• spolupráce na přípravě a aktualizaci kurzů, přednášek a workshopů
• správa technického vybavení pracoviště – výpůjční systém, evidence, kontrola a údržba

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, adresu bydliště, kontaktní telefon, e-mail
• strukturovaný profesní životopis s přehledem dosavadního pracovního působení a případné pedagogické praxe (elektronicky i v tištěné formě)
• kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
• vizi koncepce vedení pracoviště a pořádaných kurzů v rozsahu 2 až 3 stránky A4 (elektronicky i v tištěné formě) – odevzdává pouze uchazeč/ka na pozici vedoucí/ho pracoviště

Výběrové řízení bude dvoukolové. V prvním kole komise posoudí všechny platné přihlášky a vybere kandidáty do druhého kola, které proběhne formou pohovoru s komisí. Termín bude uchazečům oznámen v dostatečném předstihu.
Předpokládaná výše pracovního úvazku: vedoucí – 1,0, editor/ka – 1,0. Platové podmínky se řídí Vnitřním mzdovým předpisem AVU.
Předpokládaný nástup: začátek akademického roku 2019/2020
Přihlášku do výběrového řízení s požadovanými materiály zašlete poštou či dodejte osobně do 24. června 2019 (rozhoduje datum na poštovní obálce) na adresu Akademie výtvarných umění v Praze, U Akademie 4, 170 22 Praha 7, k rukám Evy Ellingerové (pro případné dotazy: T 220 408 238, E ).
Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na Úřední desce AVU a písemně oznámeny jednotlivým uchazečům.
AVU si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez uvedení důvodů.