Uzávěrka 31. 5.

AVU – konkurz (studijní referent/ka)

Publikováno 10. 5. 2023

Rektorka Akademie výtvarných umění v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa studijní referent/ka se specializací na digitalizaci studijních agend.

Pracovní náplň

Studijní referent/referentka by měl/a plnit úkoly definované vedoucí studijního oddělení (studijní prorektorky). Obsahově se 0,7 úvazku práce bude týkat standardní studijní agendy všech studijních programů v digitálním prostředí, např.:

 • Základní práce s programem IS/STAG
 • Spolupráce při tvorbě nových předmětů, studijních plánů a rozvrhů
 • Sběr dokumentů od studentů, studentek a pedagogů, pedagožek
 • Vyřizování studentských žádostí
 • Zápis studentů a studentek
 • Přijímací řízení
 • Závěrečné ateliérové hodnocení
 • Státní zkoušky z dějin umění
 • Diplomové práce
 • Přípravy imatrikulace a promoce
 • Aktualizace informací na webových stránkách školy
 • Školní anketa
 • … a další.

Další 0,3 úvazku by zaměstnanec/zaměstnankyně spolupracoval/a s prorektorátem pro umění a výzkum na organizačním a administrativním zajištění doktorského studijního programu:

 • Sběr dokumentů od studentů, studentek a školitelů, školitelek
 • Přijímací řízení
 • Zápisy ke studiu
 • Státní doktorské zkoušky
 • Obhajoby disertačních prací
 • Průběžný kontakt se studenty a studentkami

Důležitost, časovou následnost pracovních úkonů určuje vedoucí studijního oddělení a prorektorka pro studijní záležitosti. Rámcově je vymezuje i detailně strukturovaný harmonogram AVU.

Předpoklady

 • Počítačová gramotnost
 • Schopnost práce s programy: Word a Excel
 • Samostatnost a zodpovědnost
 • Anglický jazyk minimálně na úrovni B1
 • Občanská bezúhonnost
 • Zkušenost s programem IS/STAG nebo jiným studentským IS vítaná, není však povinností
 • Schopnost technického a logického myšlení podmínkou

Nabízíme

 • Práci na celý pracovní úvazek (40 000 Kč)
 • Smlouvu na dobu určitou, po prvním roce smlouvu na dobu neurčitou
 • Zaměstnanecké benefity podle standardu AVU
 • AVU při rozhodování podporuje diverzitu a vyrovnané zastoupení žen i mužů
 • Příjemné prostředí vysoké umělecké školy
 • Předpokládaný nástup: červenec 2023 (nebo po dohodě)

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

 • Kontaktní údaje
 • Strukturovaný životopis
 • Kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání
 • Motivační dopis

Příjímací řízení je dvoukolové. První kolo proběhne nad přijatými žádostmi, druhé osobně nebo on-line s vybranými kandidáty/kandidátkami.

Přihlášky se všemi podklady a případné dotazy zasílejte nejpozději do 31. května 2023 e-mailem na adresu kancléřky AVU Šárky Krtkové: .

Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na Úřední desce AVU a písemně oznámeny jednotlivým uchazečům/uchazečkám.

AVU si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez uvedení důvodů.