Uzávěrka 31. 3.

AVU – konkurz (metodik/čka akreditačního řízení)

Publikováno 10. 3. 2023

Rektorka Akademie výtvarných umění v Praze (AVU) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa metodika/čky akreditačního řízení.

Pracovní náplň:

 • Metodická podpora a koordinace agendy spojené s procesem akreditačních řízení
 • Úzká spolupráce se studijním prorektorátem (tvorba studijních plánů, přechod na kreditový systém apod.)
 • Komunikace s Národním akreditačním úřadem
 • Součinnost s kolegy a kolegyněmi zajišťujícími agendu hodnocení (vnitřní) kvality AVU

Předpoklady:

 • Vysokoškolské vzdělání humanitního zaměření
 • Zkušenost s procesem akreditačního řízení a znalost vysokoškolského zákona výhodou
 • Znalost specifik uměleckého vysokoškolského vzdělávání, dobrá orientace v prostředí (českého) veřejného vysokého školství, a především studijní agendy
 • Pracovní zkušenost v prostředí vysoké školy v ČR nebo v zahraničí výhodou
 • Zkušenost s projektovou koordinací a týmovou spoluprací ve veřejném anebo neziskovém sektoru v kultuře a ve vzdělávání výhodou
 • Znalost anglického jazyka na dobré pracovní úrovni
 • Občanská bezúhonnost

Nabízíme:

 • Pracovní pozici v nově vznikající struktuře řízení vysoké školy
 • Práci na min. poloviční pracovní úvazek (20 000 Kč za 0,5 úvazku)
 • Smlouvu na dobu určitou, po prvním roce smlouvu na dobu neurčitou
 • Zaměstnanecké benefity podle standardu AVU
 • AVU při rozhodování podporuje diverzitu a vyrovnané zastoupení žen i mužů
 • Příjemné prostředí vysoké umělecké školy
 • Předpokládaný nástup: květen 2023

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

a) Kontaktní údaje

b) Strukturovaný životopis

c) Kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání

d) Motivační dopis

Příjímací řízení je dvoukolové. První kolo proběhne nad přijatými žádostmi, druhé osobně nebo on-line s vybranými kandidáty/kandidátkami.

Přihlášky se všemi podklady a případné dotazy zasílejte nejpozději do 31. března 2023 e-mailem na adresu kancléřky AVU Šárky Krtkové .

V případě doručení podkladů poštou přihlášku zašlete na sekretariát rektorky AVU v Praze, U Akademie 4, 170 22 Praha 7 a obálku zřetelně označte „Výběrové řízení“ (rozhoduje datum na poštovní obálce).

Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na Úřední desce AVU a písemně oznámeny jednotlivým uchazečům/uchazečkám.

AVU si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez uvedení důvodů.