Uzávěrka 30. 6.

Asociace muzeí a galerií České republiky – konkurz (sekretariát/PR)

Publikováno 6. 6. 2019

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., (AMG) přijme na plný pracovní úvazek na dobu určitou po dobu jednoho roku s možností prodloužení pracovníka/pracovnici Sekretariátu AMG – pracovníka/pracovnici vztahů k veřejnosti.

Termín pro podávání přihlášek: do 30. června 2019

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem s uvedením dosavadního studia a praxe, motivačním dopisem a kontaktními údaji zasílejte na adresu: Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., Jindřišská 901/5, 110 00  Praha 1-Nové Město nebo na E

Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru.

Více informací naleznete na www.cz-museums.cz