Uzávěrka 30. 7.

Arcibiskupství olomoucké – konkurz (památková péče)

Publikováno 18. 7. 2019

Arcibiskupství olomoucké hledá pracovníka/ci Oddělení památkové péče.

Požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru dějiny umění – kunsthistorie, dva roky praxe (není podmínkou)
 • orientace v oboru – oblasti památkové péče a ochrany movitého historického fondu – údržba a restaurování uměleckých děl, obnova památkových objektů
 • znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, Pohoda), pořizování fotodokumentace a popisu uměleckých děl
 • aktivní znalost angličtiny
 • znalost Památkového zákona č. 20/1987 Sb.
 • řidičský průkaz skupiny B
 • spolehlivost, samostatnost a schopnost pružně řešit problémy, práce v týmu, komunikativnost a kultivované vystupování
 • morální kredit a bezúhonnost
 • znalost církevního prostředí, křesťanská životní orientace a praxe výhodou

Náplň práce:

 • kontakt s Ministerstvem kultury ČR – Odborem ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií včetně spolupráce s MK ČR a s Policií ČR při získávání a vyhledávání zcizených movitých předmětů z ČR a z ciziny, evidence krádeží olomoucké arcidiecéze
 • práce s databází PSEUD
 • koordinace akcí s pilotním pracovištěm Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví (ISO) při Arcibiskupství pražském a s ostatními Diecézními konzervátorskými centry při ostatních biskupstvích
 • koordinace a spolupráce s Národními památkovými ústavy – územními odbornými pracovišti na základě smluv s MKČR a ČBK, práce s databází ArtGuard
 • poradenská činnost pro AO a farnosti Arcidiecéze olomoucké v oblasti památkové péče a ochrany movitého historického fondu
 • sledovat granty, nadace a fondy obnovy památek v České republice a získávat finanční prostředky pro drobnější akce záchrany movitých památek v Arcidiecézi olomoucké
 • památkový dohled nad údržbou a restaurováním movitého mobiliáře olomoucké arcidiecéze včetně pomoci s podávání žádostí o dotace, s vedením příslušné agendy a poradenské činnosti farnostem
 • památkový dohled nad restaurováním a údržbou mobiliáře a sbírkových předmětů Arcibiskupství olomouckého
 • spolupráce s pracovišti NPÚ
 • převedení inventáře movitých památkových a uměleckých předmětů v majetku AO do programu Pohoda – pořízení či doplnění fotodokumentace včetně pořízení základních údajů o předmětu, inventarizace
 • komunikace a spolupráce mezi AZZ v Kroměříži a MUO-AMK v Kroměříži
 • komunikace a spolupráce mezi MUO – AMO v Olomouci
 • agenda kolem zápůjček movitého mobiliáře AO včetně vypracování smluv o výpůjčce
 • vyřizování běžné administrativní agendy Oddělení památkové péče AO včetně vydávání povolení

Nástup:

Nástup možný od 1. 9. 2019 nebo dle dohody, celý pracovní úvazek 40 hod. týdně, pracovní poměr na dobu určitou, nástupní plat podle vzdělání a praxe 22 tis. až 24 tis., po zapracování 28 tis. Kč.

Zaměstnancům jsou poskytovány stravenky, dovolená v délce 5 týdnů.

Bližší informace podá Mgr. Alena Jemelková – vedoucí památkového oddělení na telefonu 587 405 435. S vybranými zájemci bude uskutečněn osobní pohovor.

Přihlášky k výběrovému řízení včetně životopisu, kopií dokladů o vzdělání, výpisem z trestního rejstříku a motivačního dopisu posílejte do 30. 7. 2019.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Zasláním životopisu uchazeč uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.