AMU – konkurz (Hospodářsko-investiční oddělení)

Publikováno 28. 2. 2023

Akademie múzických umění v Praze (AMU) vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucí/ho Hospodářsko-investičního oddělení Rektorátu AMU.

Základní parametry:

  • Úvazek: 1,0 (40 hodin týdně)
  • Nástup: 1. 5. 2023, resp. dle vzájemné dohody
  • Trvání: První smlouva je uzavírána na jeden rok (s předpokladem následného prodloužení)

Kvalifikační předpoklady:

  • vysokoškolské vzdělání právního, ekonomického nebo technického zaměření,
  • prokazatelná znalost zákona o zadávání veřejných zakázek a zkušenost s přípravou zadávacích řízení,
  • analytické, komunikační, administrativní a organizační dovednosti,
  • samostatnost v rozhodování, pečlivost a systematičnost,
  • zkušenosti z obdobné pracovní pozice a znalost VŠ prostředí výhodou, nikoliv však nutností.

Podrobnosti