Uzávěrka 30. 6.

Oblastní muzeum a galerie v Mostě – konkurz (ředitel/ka)

Publikováno 9. 5. 2023

Rada Ústeckého kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky Oblastního muzea a galerie v Mostě.

Charakteristika vykonávané činnosti:

  • řídící a manažerská činnost příspěvkové organizace
  • funkční období na dobu určitou (jmenování na dobu šesti let, s možností prodloužení až na dobu neurčitou)

Požadavky:

  • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
  • státní občanství ČR, popř. občan cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR
  • trestní bezúhonnost
  • nejméně tříletá praxe v řízení pracovních týmů
  • znalost principů fungování a hospodaření příspěvkové organizace územního samosprávného celku
  • základní znalost oborové legislativy
  • velmi dobré organizační, komunikační a řídící schopnosti
  • samostatnost a časová flexibilita

Podrobnosti