Byla sepsána týmem odborníků z národních vlád a řeší výzvy, kterým čelí malé a středně velké subjekty z kulturně kreativního sektoru v ohledu financování. Pokrývá přitom přes 100 inovativních nástrojů a vše demonstruje na 32 úspěšných příkladech