Zprávy přinášejí stručný přehled statistik týkajících se českého knižního trhu k čemuž využívají především dva zdroje poskytované Národní knihovnou ČR: každoroční Výkazy o neperiodických publikacích (VNP) a bibliografickou databázi Česká národní bibliografie (ČNB). Zpráva obsahuje informace o nakladatelích, cenách, knihkupectvích či možnostech vzdělávání v oboru.