Důležitá studie EK se zaměřuje na konkurenceschopnost Evropy v globálním prostředí. Tu si má udržet skrze novou podnikatelskou kulturu, podporující kreativitu a inovace.