Dokument obsahuje úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy ve znění usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479, včetně formuláře pro žádost neziskové organizace o státní dotaci.