Podle zákona č. 304/2008 Sb. o účetnictví, který nabyl účinnosti 1.1.2009, jsou účetní jednotky státu, krajů a obcí (vlastníci nebo správci sbírek muzejní povahy) povinny vést jako majetek také kulturní památky, sbírky muzejní povahy a předměty kulturní hodnoty v účetnictví s tím, že pro některé činnosti, které z této povinnosti plynou, umožňuje zákon tříletý odklad. K tomu odbor Ministerstva kultury zpracoval následující stručnou základní informaci pro správce sbírek muzejní povahy.