Zákon č. 241/1992 Sb., o Státním fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, ve znění pozdějších předpisů zřizuje Státní fond České Republiky pro podporu a rozvoj kinematografie, ustanovuje jeho strukturu a způsob fungování.

Tento zákon se zrušil zákonem č. 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi).

Platnost právní úpravy si ověřte.