Tento zákon upravuje: tvorbu, funkce a obsah střednědobého výhledu státního rozpočtu, státního rozpočtu a státního rozpočtového účtu, příjmy a výdaje státního rozpočtu, státní finanční aktiva a pasiva, finanční hospodaření organizačních složek státu a příspěvkových organizací zřízených organizačními složkami státu, finanční kontrolu, podmínky zřizování státních fondů, způsob řízení státní pokladny a řízení státního dluhu, a hospodaření s prostředky soustředěnými v Národním fondu.