Zákon ze dne 28. července 2005 upravuje způsob zřízení, vznik, činnost a způsob zrušení veřejné výzkumné instituce, postavení a působnost zřizovatele a orgánů veřejné výzkumné instituce, a přeměnu příspěvkových organizací zabývajících se výzkumem na veřejné výzkumné instituce. Rejstřík veřejných výzkumných institucí vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Platnost právní úpravy si ověřte.