Zákon byl přijat 12. dubna 2006 a upravuje některé druhy podpory poskytované státem v oblasti kultury spolu se souvisejícími zákony. Konkrétně se týká státních příspěvkových organizací v oblasti kultury, vypůjčování majetku těmito organizacemi, příspěvku na tvůrčí či studijní účely a ochrany sbírek muzejní povahy.