Publikace Základní statistické údaje je úplný přehled statistických zjištění v oblasti kultury v České republice za kalendářní rok. Od roku 2009 je tzv. „Modrý sešit“ vydáván ve čtyřech svazcích:
I. Kulturní dědictvi (muzea, galerie a památkové objekty)
II. Umění (divadla, hudební soubory, výstavní činnost a festivaly)
III. Knihovny a vydavatelská činnost
IV. Edukace a veřejná osvěta

Výsledky z rezortního statistického šetření jsou určeny pro MK a další orgány státní správy, Český statistický úřad, UNESCO a Eurostat. Dále jsou využívány pro různé mezinárodní programy a v neposlední řadě slouží odborné veřejnosti.