Tato zpráva se snaží o zkoumání rozvíjejícího se oboru digitální tvorby vzhledem k mladým lidem žijícím ve Velké Británii. Mapuje organizace poskytující příležitosti pracovat s technologiemi pro mladé, nahlíží na fakt, jaký vztah mají tyto příležitosti k tomu, co se studenti učí ve školách a konečně zkoumá postoje mladých jedinců, jejich rodičů a učitelů vzhledem k digitální tvorbě.