Tato studie využívá různých teoretických modelů a studií, které jsou spojené se světovou hudbou a kulturním turismem. Cílem je prozkoumání důvodu, proč jsou festivaly vedené v národních kulturních politikách jako prominentní. Stejně tak jsou zohledněny protichůdné názory generované různými diskuzemi.