Autorka ve své knize nabízí komparativní přístup, který přesahuje politické rozbroje a poskytuje rady městům zapsaným na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, především těm, která se nacházejí v rozvojových zemích. Jedná se o zkoumání tří historických měst na Blízkém východě, Aleppo, Acre a Al-Salt, která čelí výzvě ochránit své kulturní dědictví a následné adaptaci na současné potřeby a turistický rozvoj.