Vypracování zprávy World Cities Culture Report 2012 proběhlo v režii starosty Londýna a Skupiny pro kulturní strategii Londýna (London Cultural Strategy Group) ve spolupráci s devíti městy obsaženými ve zprávě. Zhotovila ji společnost BOP Consulting. Jde o největší mezinárodní průzkum svého druhu. Shromáždil nebývalé množství dat týkajících se pole působnosti a dopadu na kulturní statky a aktivity, které byly vytvořeny v 12 vedoucích městech. Za užití 60 ukazatelů a reprotů z každého zúčastněného města se World Cities Culture Report 2012 daří ukázat, že kultura je pokládána za stejně důležitou jako jsou finance a obchod a má své místo v srdci kulturní politiky.