Publikace Working Wonders dává dohromady doporučení vycházející z Návrhu aktualizace kulturního dědictví 2012 společně s výsledky rozsáhlých konzultací sektoru vztahujcích se na rozvoj pracovní síly v letech 2012/13 a rozvíjejícími se myšlenkami od iniciativ jako kampaň Asociace muzeí „Muzea 2020“.