Publikace předestírá způsoby jak integrovat a operacionalizovat kulturu v rámci udržitelného rozvoje měst a usiluje o identifikaci cest, kterými se lze ubírat při plánování integrované udržitelnosti a procesů implementace.