Tato zpráva je zaměřena na literaturu o historii, teorii a praxi školní změny. Zvláště se to týká širších ambicí pro kreativní partnerství, díky způsobům, jakými se kreativní partnerství snaží nabídnout nové modely výuky a učení, a prostřednictvím partnerství a zprostředkování nových druhů učebních režimů pro mladé lidi. Kromě toho se CP zajímá o vývoj vzdělávacích forem, které rozvíjejí kreativní učení pro budoucnost, a to po nás nutně vyžaduje, abychom přehodnotili, jak a proč školy fungují tak, jak fungují. Pokud chce CP změnit kvalitu výuky a učení, musí se také zapojit do debat o tom, jak fungují školy a jak se mohou změnit.