Podle Richarda Floridy je místo bydliště nejen důležité, ale je důležitĕjší než kdy jindy. Florida rozebírá, jakým způsobem ovlivňuje místo bydliště naše zaměstnání, kariéru a i mezilidské vztahy.