Práce, publikovaná Australskou radou pro umění, slouží jako přehledný návod k výzkumu uměleckého publika. Obsahuje informace o základních principech výzkumu, rady k provádění vlastního výzkumu, případové studie, ukázky dotazníků a přehled důležitých zdrojů.