Zpráva o kreativitě a produkci kultury v Itálii si klade za cíl:
a) popsat rysy italského modelu kreativity a kulturní produkce
b) odhadnout ekonomickou hodnotu italských kulturních průmyslů
c) analyzovat a porovnat kulturní politiky EU a jejích členských států
d) podat doporučení pro revitalizaci produkce kultury