Přednáška Charlese Landryho stručně nastiňuje současnou pozici muzeí jako kulturních institucí se svébytným významem. Stručně popisuje, co muzea mohou dělat a čemu by se mĕla vyhnout.