Česká televize vydává každoroční výroční zprávu o svých činnostech. Zpráva se skládá ze tří částí věnujících se organizační struktuře ČT, programovým službám a činnosti rady České televize. V příloze jsou rozebrána témata soudních sporů televize nebo mezinárodní koprodukce.