V souvislosti s otázkou profesionalizace neziskového sektoru v kultuře nabízí publikace vymezení základních pojmů a aktuální situace v kulturní oblasti v České republice a v Plzni. Jejím cílem je, na základě příkladů z praxe, představit výhody a úskalí strategického plánování. V publikaci lze nalézt řadu citací a odkazů na dostupnou literaturu, která zprostředkovává principy a metody tvorby strategického plánu. Jelikož je těchto publikací velká řada, soustředili se autoři zejména na představení vlastních zkušeností a rizik, která doprovází přípravy a zpracování plánu.