Závěrečná zpráva analýzy, jejím základním cílem bylo definování výchozích předpokladů pro strategické plánování v sektoru „kultura“, která je součástí projektu Institutu umění: Sociálně-ekonomický potenciál kulturního/kreativního průmyslu v ČR.