Management návštěvníků (v originále Visitor Management) je inovativní sbírkou případových studií z míst světového děditví UNESCO. Příklady z nejvýznamnějších světových archeologických a architektonických pamamátek publikace užívá tak, aby identifikovala problémy spojené s managementem těchto objektů a lokalit. Místa světového kulturního dědictví jsou pro dnešní návštěvníky neobyčejně atraktivní. Pro management to přináší řadu problémů, zejména výzvu jak dosáhnout a udržet vratkou rovnováhu mezi interpretací, konzervací a zázemím návštěvníků. Na řečených příkladech jsou ukázány modely správného postupu, funkce různých zainteresovaných společností a míra variace mezi lokalitami. Přispěvatelé mají mezinárodní kvalifikaci a čerpají ze svých vlastních dovedností a zkušeností.