V roce 2014 vyšel sborník konference MÁME VYBRÁNO, kterou na téma financování obnovy památek pořádá Institut pro památky a kulturu. Předkládaná publikace se nevěnuje pouze veřejným sbírkám či dotacím, ale ukazuje, jak je možné alespoň část financí nalézat v jiných zdrojích. Lze totiž rozvíjet dárcovství, založit mecenášský klub nebo třeba adoptovat památky, tedy zapojit veřejnost.